Nej til hemmelighed i forvaltningen arbejder for fuld åbenhed i den offentlige forvaltning i Danmark

I Danmark praktiserer man

hemmelighed i den offentlige forvaltning. 

Man har en OFFENTLIG FORVALTNING,

men den reguleres af en lov,

der i vidt omfang hemmeligholder

den OFFENTLIGE forvaltnings

arbejdsredskaber for borgerne,

som jo egentlig er ejerne af

DEN OFFENTLIGE FORVALTNING.

Hemmeligholdelse af

DEN OFFENTLIGE FORVALTNINGs

arbejdsredskaber er

i et demokratisk retssamfund:

Embedsmisbrug!

Se det åbne brev til Morten Bødskov:

https://nejtilhemmelighedforvaltningen.wordpress.com/120-2/

Ω

Skal Justitsministeren i Danmark

have sine skolepenge tilbage?

Ω

NU-DANSK ordbog - Mørklægning er CENSUR

pinseliljer

Forårets gode nyhed:

Forårets gode nyhed

Ω

“Nej til hemmelighed i forvaltningen”

er en upolitisk organisation, der arbejder for

fuld åbenhed i den OFFENTLIGE forvaltning i Danmark.

Nejtilhemmelighediforvaltningen-logo

NEJ_TIL_HEMMELIGHED_I_FORVALTNINGEN - Følg os påTwitter @AKTINDSIGT

add another page.

Reklamer